Η HIMALAYA TRAVEL AE, βραβεύτηκε από την Hatta το 2013, για την ιστοσελίδα

«PilgrimTours.gr» στην κατηγορία «Ιστοσελίδα Θεματικού Τουρισμού»

κ. Γιώργος Δημόπουλος

Managing Director –  Himalaya Travel SA