ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ

ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

Ενα ταξίδι κινήτρων είναι μία ανταμοιβή για την παρακίνηση και την επιβράβευση των εργαζομένων μιας εταιρείας ή των πελατών της. Πρόκειται για μια προγραμματισμένη δραστηριότητα η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία των σχέσεων μιας ομάδας ή στην επιβράβευση μιας καλής εργασίας. Είναι ένας καλός τρόπος για την αφοσίωση τόσο των πελατών όσο και των εργαζομένων, την προώθηση των αξιών που συνδέονται με την εταιρεία, τη σύνδεση των τμημάτων ή την προώθηση και επιβράβευση της επίτευξης στόχων.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  • Αεροπορικά Εισιτήρια
  • Διαμονή
  • Μεταφορές
  • Ξεναγήσεις
  • Team Building δραστηριότητες
  • Διασκέδαση
  • Αναμνηστικά Δώρα
  • Εξυπηρέτηση 24 ώρες / 7 ημέρες