Προσκυνηματικό Ταξίδι με τον

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ