ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Γενικοί Όροι Συμμετοχής ρυθμίζουν αφενός τις ευθύνες/υποχρεώσεις του Πελάτη (Ταξιδιώτη/Μεσολαβητή) που συμμετέχει σε οργανωμένο ταξίδι ή πακέτο ταξιδίου (αεροπορικά εισιτήρια, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, εισιτήρια τρένου, διανυκτερεύσεις και υπηρεσίες καταλυμάτων, μεταφορές, ξεναγήσεις και υπηρεσίες επισκέψεων) και αφετέρου του Ταξιδιωτικού Γραφείου (η Εταιρεία), που πωλεί οργανωμένο ταξίδι ή πακέτο ταξιδίου, που έχει διοργανώσει το ίδιο ή λειτουργεί ως Μεσολαβητής. Ο Ταξιδιώτης και τα μέλη που αντιπροσωπεύει, και οι συμμετάσχοντες μέσω συλλόγων, ενοριών, σχολών, εταιρειών, πρακτορείων ή άλλων φορέων με τη συμμετοχή ή τη μεσολάβησή τους στο ταξίδι της εταιρείας ή άλλου διοργανωτή, θεωρείται αυτονόητο ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα το πρόγραμμα του ταξιδιού με τους όρους που αναγράφονται και τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, τους οποίους μελέτησαν προσεκτικά, κατανόησαν και δεσμεύονται να τηρήσουν ως προϋπόθεση της συμμετοχής τους. Οι πληροφορίες, τα στοιχεία και οι συστάσεις που περιέχονται στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής έχουν ελεγχθεί από το γραφείο μας, για την εγκυρότητα και την ακρίβειά τους, έχουν γενικό χαρακτήρα και ισχύουν ως έχουν, αν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στους όρους στο σχετικό πρόγραμμα του κάθε ταξιδιού. Τα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου, ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται σε αυτά εκτός εάν υπάρχει διαφορετική αναφορά με σημείωση. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία των προγραμμάτων των ταξιδιών μπορεί να αλλάξουν, λόγω των συχνών και έκτακτων αλλαγών των συνθηκών παγκοσμίως, και ιδιαίτερα στις μεταφορές και τις διεθνείς σχέσεις. Στην περίπτωση αυτή, θα ειδοποιηθείτε άμεσα με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.

1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ/ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ/ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ

Η εταιρεία μας ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΝΑΡΛΙΑΝ Α.Ε. έχει λάβει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. με αριθμό ΜΗΤΕ 0206E60000460500. Διοργανώνει ίδια ταξίδια ή σε συνεργασία με άλλους διοργανωτές, τα οποία πωλεί η ίδια ή μέσω άλλου τουριστικού γραφείου, λειτουργούσα ως μεσολαβητής μεταξύ των πελατών/ταξιδιωτών και των διάφορων φορέων παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιεί (καταλύματα, ταξιδιωτικά γραφεία, εταιρίες μεταφοράς, ενοικίασης αυτοκινήτων, αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εταιριών, κ.ά.) στους οποίους δεν έχει μεν άμεσο έλεγχο, αλλά θα υποστηρίξει κάθε συμβατική απαίτηση του ταξιδιώτη ως μεσολαβητής των πελατών της. O Μεσολαβητής πράκτορας είναι μεταπωλητής των ταξιδιών και δεν είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της εταιρείας.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ & ΠΑΚΕΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟ

Οι έγκυρες εγγραφές στα ταξίδια και οι κρατήσεις θέσεων γίνονται με επίσκεψη στα γραφεία μας ή στα γραφεία των συνεργατών μας, με αλληλογραφία email, fax ή τηλέφωνο με την προϋπόθεση να ακολουθηθούν οι όροι κράτησης/ακύρωσης που ισχύουν στο εκάστοτε οργανωμένο ταξίδι ή πακέτο ταξιδίου. Τυχόν μη πληρωμή της προκαταβολής/εξόφλησης της απαιτούμενης αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο, δίνει το δικαίωμα στην εταιρεία μας να ακυρώσει την κράτηση και ενδεχομένως να απαιτήσει ακυρωτικά τέλη σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στους όρους του εκάστοτε προγράμματος και στο παρόν. Ο συμβαλλόμενος ο οποίος εκπροσωπεί την ομάδα του, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού. Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι, το δε τουριστικό γραφείο θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε του ζητηθεί. Σε κάποια οργανωμένα ταξίδια ή πακέτα ταξιδίου, εκπρόσωπος της εταιρείας θα βρίσκεται στο σημείο αναχώρησης/άφιξης για να διευκολύνει τα ταξίδι σας, ενώ ο συνοδός σας, εφόσον απαιτείται και περιλαμβάνεται στους όρους της εκάστοτε εκδρομής, θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο άφιξης και οι υπηρεσίες αρχίζουν και τελειώνουν με την άφιξη και αναχώρηση από/προς το προορισμό της εκδρομής. Η εταιρεία μας, δε φέρει καμία ευθύνη για την μεταβολή των ημερών και ωρών λειτουργίας των αγορών, μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.

3. ΚΟΣΤΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙ

Οι τιμές των ταξιδιών, που αναφέρονται στο ισχύον έντυπο ή οικονομική προσφορά της εταιρείας, υπολογίζονται κατά την ημέρα που εκδίδεται ο τιμοκατάλογος ή στην οικονομική προσφορά, με βάση τα κοστολόγια των υπηρεσιών, τους ισχύοντες ναύλους/επίναυλους πάσης φύσεως, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων με το Ευρώ, καθώς και κάθε άλλον παράγοντα κόστους. Η εταιρεία, αφού έχει εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών όταν οι πιο πάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν, λόγω έκτακτων και απρόβλεπτων αυξήσεων πριν την αναχώρηση του ταξιδιού. Σε περίπτωση που για τους παραπάνω λόγους αυξηθεί η αξία του ταξιδιού, ο Ταξιδιώτης έχει δικαίωμα να αποδεχθεί την ανάλογη αύξηση ή να ακυρώσει τη συμμετοχή του, βάση της ισχύουσας πολιτικής κράτησης και ακύρωσης. Ο ίδιος όρος ισχύει και για τη μειωμένη συμμετοχή (κάτω των υπολογισθέντων ατόμων, ο αριθμός των οποίων μεταβάλεται βάση του εκάστοτε προγράμματος) στο ταξίδι, καθώς και για τυχόν διαφορά ναύλου στην περίπτωση που τα εισιτήρια του γκρουπ έχουν συμπληρωθεί και ο Μεταφορέας ή ο ξενοδόχος ζητά μεγαλύτερο ναύλο ή ενοίκιο για τις επιπλέον θέσεις. Οι παιδικές χρεώσεις – εκπτώσεις (βάση της ισχύουσας ηλικιακής πολιτικής που τηρεί ο κάθε προμηθευτής για παιδιά), ποικίλλουν και παραχωρούνται όταν δύο ενήλικες πληρώνουν κανονικά στο ίδιο δωμάτιο/καμπίνα πλοίου. Η εταιρεία έχει δικαίωμα έκπτωσης προεγγραφής ή διάθεσης θέσεων «τελευταίας στιγμής» προκειμένου να πραγματοποιηθεί το ταξίδι, χωρίς δικαίωμα των υπόλοιπων ταξιδιωτών να απαιτήσουν την ανάλογη έκπτωση. Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται, ο δημοτικός φόρος (όπου υπάρχει), ο οποίος ισχύει μόνο για τους ταξιδιώτες επισκέπτες και πληρώνεται επί τόπου στα ξενοδοχεία κατά την άφιξη ή αναχώρηση από το κατάλυμα που διαμένουν.

4. ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία έχει υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες που διαθέτει στους ταξιδιώτες, μεσολαβώντας μεταξύ των ταξιδιωτών και κάθε τρίτου που παρέχει τις υπηρεσίες (αεροπορικές εταιρείες, ακτοπλοϊκές εταιρείες, εταιρείες μεταφοράς, καταλύματα, ξενοδοχεία, ταξιδιωτικοί πράκτορες, κ.ά.), δεν έχει και δεν μπορεί να έχει άμεσο έλεγχο σε αυτούς οπότε και ευθύνη. Η εταιρεία έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατότητα πρόβλεψης και φροντίδας, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων και των συνεργατών τους, για τις ανωμαλίες στην παροχή των υπηρεσιών και για τις έκτακτες καταστάσεις όπως: ακυρώσεις/καθυστερήσεις/αλλαγές δρομολογίων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, αυτοκινήτων, πούλμαν, τρένων κ.ά.), καταλυμάτων, λόγω αποκλεισμού περιοχών, λοιπών απεργιών, καιρικών συνθηκών και άλλων αιτίων. Ως εκ τούτου, δεδομένων των πιθανών καθυστερήσεων, για τεχνικούς λόγους, καιρικές συνθήκες ή άλλους λόγους, οι ταξιδιώτες δεν πρέπει να προγραμματίζουν συναντήσεις ή δικές τους επισκέψεις τις ημέρες άφιξης/αναχώρησης ταξιδίου. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως περιπτώσεις απεργιών, αποκλεισμού λόγω καιρικών συνθηκών, υγειονομικών λόγων, τρομοκρατικών-πολεμικών-τοξικών συνθηκών, σεισμών, αεροπειρατειών και άλλων παρεμφερών περιπτώσεων ανωτέρας βίας, όπως και για κάθε ζημιά υλική ή σωματική, απώλεια ζωής, κ.α. Η εταιρεία θα βοηθήσει όπως και θα εξαντλήσει κάθε πιθανό τρόπο για τη συνέχιση του ταξιδιού των ταξιδιωτών, αλλά χωρίς νομική ή οικονομική ευθύνη για την οποία θα πρέπει να επιβαρυνθούν οι ταξιδιώτες. Κρίνετε σκόπιμο για τους ταξιδιώτες της περιφέρειας να έχουν φροντίσει να βρίσκονται μία μέρα πριν την ημερομηνία αναχώρησης στον τόπο αναχώρησης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν έκτακτες αλλαγές δρομολογίων ή άλλο πρόβλημα. Για τις περιπτώσεις προβλήματος να γίνεται άμεση αναφορά στο συνοδό και αν δεν προβλέπεται, στον τοπικό πράκτορα με κοινοποίηση στην εταιρεία για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διορθωθεί το πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει το πρόβλημα να αναφερθεί κατά την επιστροφή εγγράφως στην εταιρεία και εντός 7 ημερών, επισυνάπτοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Η τυχόν αποζημίωση για τη μη παροχή υπηρεσίας δεν μπορεί να ξεπερνά την αξία της επιμέρους υπηρεσίας. Ελάχιστη συμμετοχή για όλα τα οργανωμένα ταξίδια είναι τα εικοσιπέντε (25) ενήλικα άτομα. Εφόσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει το ταξίδι και να ενημερώσει τους ταξιδιώτες μέχρι και πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού και να επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει χωρίς άλλη υποχρέωση, εκτός εάν δεχθούν τη διαφορά προσαύξησης από τη μειωμένη συμμετοχή. Η διάρθρωση του εκάστοτε ταξιδιού θεωρείται αυτή που αναφέρεται στη σύμβαση ταξιδίου/απόδειξη την οποία και αποδέχεται ο Ταξιδιώτης ή Μεσολαβητής. Οριστικό και τελικό πρόγραμμα ταξιδιού ορίζεται αυτό που οι Ταξιδιώτες/Μεσολαβητές λαμβάνουν με τα ταξιδιωτικά έγγραφα 2 μέρες πριν την αναχώρηση με τις εκάστοτε τυχόν έκτακτες αλλαγές και υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στα άτομα που εκπροσωπούν στο ταξίδι. Για παροχές που δεν αναφέρονται στα εκάστοτε οργανωμένα ταξίδια ή πακέτα ταξιδίων που πωλούνται ή αναφέρονται ως προαιρετικές ή διατίθενται με επιβάρυνση και επιπλέον χρέωση πέραν των αναφερόμενων τιμών η εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη.

5. ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ

Επειδή κατά την διάρκεια του οργανωμένου ταξιδίου ή πακέτου ταξιδίου πιθανόν θα συμμετέχουν και άλλοι ταξιδιώτες πέραν των ιδίων, κρίνεται απαραίτητη η προσαρμογή στην ανάλογη απαιτούμενη συμπεριφορά ως προς τους υπόλοιπους συνταξιδιώτες και ως προς το εκάστοτε πρόγραμμα του ταξιδιού καθώς και προς τις υποδείξεις των συνοδών και ξεναγών. Απαιτείται η έγκαιρη προσέλευσή των ταξιδιωτών στους τόπους συγκέντρωσης σύμφωνα με την ροή του εκάστοτε προγράμματος, η όποια καθυστέρηση του ταξιδιώτη και τα αποτελέσματα της, νομικά ή οικονομικά, επιβαρύνει τον ίδιο μόνο και θα πρέπει με δική του ευθύνη να αναπληρώσει τις υπηρεσίες που έχει απολέσει. Η εταιρεία μας θα συνδράμει με κάθε δυνατή προσπάθεια και βοήθεια χωρίς να έχει νομική ή οικονομική ευθύνη. Κατά την ημέρα της αναχώρησης θα πρέπει να βρίσκεται στο σημείο συνάντησης τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν την ώρα αναχώρησης. Αν στο ταξίδι δεν έχει συμπεριληφθεί συνοδός, ο ταξιδιώτης έχει την ευθύνη και θα πρέπει να επιβεβαιώνει όλες τις υπηρεσίες που περιλαμβάνει το ταξίδι του. Την απώλεια του οικονομικού συνόλου του ταξιδίου συνεπάγεται η τυχόν οικιοθελής διακοπή ή καθυστέρηση από τον ταξιδιώτη. Επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται από την εταιρεία, καταλύματα, εταιρείες μεταφοράς και άλλους πάροχους εφόσον υπάρχει λόγος ασθένειας, ατυχήματος, ιατρικής επέμβασης, κ.α., και για αυτό το λόγο ο ταξιδιώτης οφείλει να έχει φροντίσει για την ταξιδιωτική του ασφάλιση για παν ενδεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιτευχθεί τυχόν επιστροφή χρημάτων. Εφόσον ο ταξιδιώτης για διάφορους λόγους αδυνατεί να συνεχίσει την συμμετοχή του στο ταξίδι το οποίο και έχει πληρώσει με προκαταβολή ή και εξόφληση, μπορεί να εκχωρήσει την θέση του σε άλλο άτομο σύμφωνα και εφόσον το επιτρέπουν οι όροι συμμετοχής του εκάστοτε προγράμματος. Σε περίπτωση που ο ταξιδιώτης έχει υπόλοιπο προς εξόφληση, οφείλει να προβεί στην εξόφληση του καθώς και τυχόν επιπρόσθετων εξόδων λόγω της αλλαγής ταξιδιώτη. Πολύ σημαντικό είναι ότι όσον αφορά τις αεροπορικές εταιρίες και τα αεροπορικά εισιτήρια η αλλαγή ονόματος του επιβάτη δεν επιτρέπεται, παρά μόνο η ακύρωση και διεκδίκηση πιθανής επιστροφής χρημάτων, εφόσον αυτό είναι δυνατόν καθώς και για την επανάκτηση αεροπορικής θέσης εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα με το αντίστοιχο κόστος χρέωσης. Εφόσον δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

6. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ/ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ

Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που οι επισκέψεις σε μουσεία και άλλους αρχαιολογικούς χώρους πιθανόν να µην πραγματοποιηθούν ή να γίνουν σε διαφορετική από την προβλεπόμενη ημέρα, λόγω Εθνικών Αργιών ή λόγω της µη λειτουργίας τους. Στην τιμή του ταξιδιού δεν περιλαμβάνονται οι είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεαματικά πάρκα ή άλλους επισκεπτόμενους χώρους, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στο εκάστοτε πρόγραμμα του ταξιδιού. Οι προαιρετικές εκδρομές και ξεναγήσεις πληρώνονται επί τόπου στην διάρκεια του εκάστοτε προγράμματος και απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός συμμετοχής για την πραγματοποίηση τους. Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την διεκπεραίωση και το κόστος που θα προσφερθεί και είναι στην απόλυτη κρίση των ταξιδιωτών εάν θα συμμετάσχουν στις προαιρετικές εκδρομές. Η διάρκεια των ξεναγήσεων στο εκάστοτε πρόγραμμα διαφέρει και καθορίζεται από τους εκάστοτε φορείς του τόπου.

7. ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ, ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΕΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Η κατηγοριοποίηση των καταλυμάτων που αναφέρεται στα εκάστοτε προγράμματα των οργανωμένων ή πακέτων ταξίδιων ή μεταπωλούμενων ταξιδιωτικών υπηρεσιών είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του εκάστοτε επισκεπτόμενου κράτους. Τα δωμάτια διατίθενται κατά την άφιξη μετά τις 14:00-15:00 και παραδίδονται ως τις 11:00-12:00 το μεσημέρι της ημέρας αναχώρησης. Εφόσον επιθυμείτε για άφιξη νωρίτερα ή αναχώρηση αργότερα από το δωμάτιο θα πρέπει να καταβληθεί και η σχετική επιβάρυνση. Σε περίπτωση που η εταιρεία και διοργανωτής του ταξιδίου αλλάξει ξενοδοχείο λόγω ιδιαίτερης ανάγκης με άλλο ίδιας ή καλύτερης κατηγορίας, η εταιρεία δεν υποχρεούται να αποζημιώσει τους ταξιδιώτες. Ο ταξιδιώτης σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης στο ξενοδοχείο, μετά την προγραμματισμένη ημέρα έχει υποχρέωση να έχει ενημερώσει το ξενοδοχείο, καθώς και το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση δωματίου και να το διαθέσει σε άλλο πελάτη εάν τού ζητηθεί. Σε περίπτωση σφάλματος και κρατήσεων πέραν της διαθεσιμότητας από την πλευρά του ξενοδοχείου, η εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευθετηθεί το θέμα, σύμφωνα και με τους ισχύοντες νόμους στην επισκεπτόμενη χώρα. Η διάρκεια μιας ολοήμερης εκδρομής δεν υπερβαίνει τις οκτώ (8) συνολικά ώρες, υπολογίζοντας πάντα από την ώρα της αναχώρησης από το ξενοδοχείο μέχρι και την ώρα της επιστροφής σε αυτό. Η επίσκεψη/εκδρομή μισής μέρας δεν υπερβαίνει σε διάρκεια τις τέσσερις (4) ώρες, υπολογίζοντας πάντα από την αναχώρηση έως και την επιστροφή στο ξενοδοχείο. Να σημειωθεί ότι οι αεροπορικές εταιρίες για δικούς τους λόγους (τεχνικά προβλήματα αεροσκαφών κ.ά.) ενδέχεται να ναυλώσουν για τις πτήσεις τους αεροπλάνα άλλης αεροπορικής εταιρείας, αλλάζουν τις ώρες πτήσεων καθώς και τους τύπους αεροπλάνων. Οι αλλαγές αυτές είναι και γίνονται αποδεκτές από την ΙΑΤΑ και δεν συνιστούν λόγο και δικαίωμα ακύρωσης του ταξιδιού χωρίς πληρωμή ακυρωτικών από τους ταξιδιώτες.

8. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Για όλους τους ταξιδιώτες εξωτερικού απαιτείται η κατοχή νέου διαβατηρίου εν και η λήξη του θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις για την επισκεπτόμενη χώρα καθώς ορισμένοι προορισμοί απαιτούν λήξη διαβατηρίου από 3 έως 12 μήνες μετά τις ημερομηνίες ταξιδίου. Εφόσον η επισκεπτόμενη χώρα υπάγεται στη Συνθήκη Schengen υπάρχει η δυνατότητα ο ταξιδιώτης να χρησιμοποιήσει αστυνομική ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες. Εφόσον για το ταξίδι απαιτείται θεώρηση visa ο ταξιδιώτης οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Πολύ σημαντικό και ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τους ανήλικους ταξιδιώτες που πρέπει απαραιτήτως να είναι εφοδιασμένοι με τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα. Όσον αφορά τους κατόχους ξένων διαβατηρίων πρέπει να ενημερώνουν γραπτώς την εταιρεία και να απευθύνονται οι ίδιοι στις τοπικές προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των επισκεπτόμενων χωρών ώστε να ελέγξουν αν χρειάζονται θεώρηση visa ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα. Εφόσον δεν προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες εγκαίρως για την έκδοση των ταξιδιωτικών τους εγγράφων και δεν μπορέσουν να ταξιδέψουν οφείλουν να καταβάλουν το ποσό των ακυρωτικών εφόσον υπάρχει. Για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα ταξίδια όπου ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας απαιτεί εμβολιασμό, φαρμακευτική αγωγή κ.ά. ο ταξιδιώτης οφείλει να ενημερωθεί από τις εν λόγω δημόσιες αρχές.

9. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η εταιρεία έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης για κάθε εκδρομή που διοργανώνει, το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των πελατών του, που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση του οργανωμένου ταξιδιού. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης για περισσότερες καλύψεις ανάλογα με τα επιθυμητά ποσά, την οποία το γραφείο μας συνιστά ανεπιφύλακτα. Επίσης, για την περίπτωση ασθένειάς σας στη διάρκεια ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστούμε να έρθετε σε επαφή με τον Ασφαλιστικό σας Φορέα για την έκδοση της “Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας”.

10. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Ο ταξιδιώτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη των αποσκευών του, οι οποίες παραδίδονται στο μεταφορέα και παραλαμβάνονται με ευθύνη των κατόχων τους. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας των αποσκευών ισχύει ο κανονισμός της ΙΑΤΑ για τα αεροπλάνα και οι αντίστοιχες διεθνείς Συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον, καθώς και για τα ξενοδοχεία, η δε ευθύνη στην περίπτωση αυτήν περιορίζεται σύμφωνα με τις Συνθήκες αυτές. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αποσκευών και τυχόν αντικειμένων αξίας και συνιστούμε την ανάλογη ασφάλισή τους. Άσχετα με το είδος ταξιδιού (αεροπορικώς, μέσω θαλάσσης, οδικό) η Μεταφορική εταιρεία αναλαμβάνει τη μεταφορά για κάθε ταξιδιώτη μόνο μιας βαλίτσας κανονικού μεγέθους και βάρους μέχρι 20 κιλών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στους όρους της αεροπορικής εταιρίας. Εκτός από την αποσκευή, ο ταξιδιώτης δικαιούται και μια μικρή χειραποσκευή με διαστάσεις σύμφωνα με τους όρους της αεροπορικής εταιρείας. Εφόσον ο ταξιδιώτης έχει υπέρβαρες ή περισσότερες αποσκευές έχει υποχρέωση να πληρώσει την επιβάρυνση επιτόπου.

11. ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Εφόσον ο ταξιδιώτης ακυρώσει το ταξίδι του και οφείλει ακυρωτικά ή έξοδα επιβάλλεται να τα πληρώσει στην εταιρεία, σύμφωνα πάντα με τους εκάστοτε όρους του ταξιδιωτικού προγράμματος στο οποίο συμμετέχει. Οι ακυρώσεις γίνονται αποδεκτές μόνο εγγράφως προς την εταιρεία. Οι επιβαρύνσεις ακυρωτικών και διαχειριστικών εξόδων διαμορφώνονται σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα και τους όρους του. Οι ίδιοι όροι ισχύουν και για τα αεροπορικά εισιτήρια, ακτοπλοϊκά εισιτήρια, μεταφορές, ενοικιάσεις οχημάτων, καταλύματα, κρουαζιέρες και γενικά για όλες τις ταξιδιωτικές υπηρεσές.