Η HIMALAYA TRAVEL AE, βραβεύτηκε από την Hatta το 2020, στην κατηγορία

«30 Χρόνια Βραβεύσεις Έντυπων & Ιστοσελίδων»

μελών Hatta για τον Θεματικό Τουρισμό